JPG To SWF Converter Software

JPG To SWF Converter Software 7.0

แปลงหลาย JPGs to SWFs น
คะแนนผู้ใช้
 
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
7.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Sobolsoft
นี่ซอฟต์แวร์เสนอทางออกผู้ใช้ที่ต้องการจะแปลงหลาย JPGs to SWFs น เพียงเพิ่มแฟ้มเข้าคิวแยกกันโดยโฟลเดอร์หรือโดนลากและวางได้ ใช้ซอฟท์แวร์ตัวนี้จะสร้าง slideshows กับผู้กำหนดเองหน่วงเวลาระหว่างแต่ละภาพนิ่งหรือสร้างเดียว SWF ต่อของแฟ้มภาพย ซอฟท์แวร์ตัวนี้ถูกต้องสามารถช่วยคุณเวลาโดยการประมวลผลกลุ่มภาพ-การแปลงข้อมูลของคุณในคนที่ป๊อป ฯ SWF รูปแบบ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: