JPG To SWF Converter Software

JPG To SWF Converter Software 7.0

Chuyển đổi nhiều JPGs to SWFs
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sobolsoft
Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho các người dùng ai muốn thay đổi nhiều JPGs to SWFs. Đơn giản chỉ cần thêm các tập tin hàng chủ, bằng thư mục, nếu không, nhân kéo và bỏ. Dùng phần mềm này để tạo ra slideshows với một phong tục chậm trễ giữa mỗi trượt hay muốn tạo ra một SWF mỗi tập tin ảnh. Phần mềm này đã cứu bạn lần mẻ-chuyển dữ liệu của thành người nổi tiếng SWF dạng.
Thông tin được cập nhật vào: